Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

У току је јавна расправа о Предлогу тарифе такси које се плаћају Директорату

Понедељак, 27.03.2023.
У току је јавна расправа о Предлогу тарифе такси које се плаћају Директорату

На основу члана 40. став 2. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 18/05, 81/05 - исправка и 47/18), Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије објављује ЈАВНИ ПОЗИВ
 
Позивају се потенцијални корисници услуга, које у складу са Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20), пружа Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, да дају примедбе и предлоге на Предлог тарифе такси које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, у року од 15 дана, почев од дана објављивања овог позива.
   
Предлог тарифе такси можете прочитати на следећем линку . 
Све примедбе и предлоге доставити на мејл адресу nebojsa.perunicic@cad.gov.rs . 

Назад на остале вести