Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Одржан семинар стандардизације за испитиваче

Петак, 24.03.2023.
Одржан семинар стандардизације за испитиваче

 У Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, у периоду од 21.03-23.2023. године, одржан је семинар за испитиваче који стичу, обнављају или којима важење сертификата испитивача истиче у току 2023. године. 

Првом иницијалном семинару стандардизације за стицање сертификата испитивача (FE и TRE) организованом у Директорату у 2023. години, присуствовало је 15 учесника, док је оних на семинару стандардизације испитивача који продужавају или обнављају сертификат (FE и TRE) било 18. 
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, оваквим активностима које континурирано организује, додатно ради на професионалном усавршавању ваздухопловних субјеката чиме се доприноси унапређењу безбедности у цивилном ваздушном саобраћају у Републици Србији.
 

Назад на остале вести