Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Семинар о ЕАSA стандардизационој инспекцији

Петак, 27.01.2023.
Семинар о ЕАSA стандардизационој инспекцији

 У Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, 27. јануара 2023. године одржан је семинар о EASA (Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја) стандардизационој инспекцији, намењен организацијама из области обезбеђивања континуиране пловидбености и одржавања ваздухоплова.

Презентација је обухватила кључне теме као што су промене стандарда и оперативних пракси у раду одељења пловидбености и надзор над континуираном пловидбеношћу флоте у регистру Републике Србије. Предавачи овог изузетно посећеног семинара били су инспектори за пловидбеност из Директората Александар Супић, Добрица Винчић и Бобан Минић.

 

Назад на остале вести