Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

У Директорату одржана изложба Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Понедељак, 26.12.2022.
У Директорату одржана изложба Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

  У понедељак 26. децембра 2022. године, у просторијама Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, одржана је продајна изложба предмета Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, израђених од стране корисника Центра у њиховим ликовним, керамичко-вајарским и текстилним радионицама.

Пета по реду изложба организована у нашим просторијама, дозволила је запосленима да куповином неких од декоративних предмета помогну даљем развоју Центра, који добијена средства користи за куповину материјала за рад у уметничким радионицама.


Назад на остале вести