Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом

Среда, 21.12.2022.
Обавештење у вези са јавним конкурсом

 „У складу са чланом 34а тачка 1. Закона о јавни агенцијама ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/05, 81/05-исправка и 47/18), обавештава се јавност, да је изборни поступак за радна места којима су додељене следеће шифре пријава спроведен и да су у изборном поступку кандидати постигли следеће резултате према просечној оцени:


1. Радно место - Инспектор за саобраћајну делатност-саобраћајни пилот
  • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OPS-001“ са просечном оценом 2,00
 
2. Радно место - Инспектор за ваздухопловно особље- професионални пилот
  • Кандидат под шифром пријаве „JK-FCL-001“ са просечном оценом 3,00

Назад на остале вести