Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом

Петак, 16.12.2022.
Обавештење у вези са јавним конкурсом

 
„У складу са чланом 34а тачка 1. Закона о јавни агенцијама ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/05, 81/05-исправка и 47/18), обавештава се јавност, да је изборни поступак за радна места којима су додељене следеће шифре пријава спроведен и да су у изборном поступку кандидати постигли следеће резултате према просечној оцени:

1. Радно место - Проверивач за ваздухопловно особље
  • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-FCL-001“ са просечном оценом 3,00
  • Кандидат под шифром пријаве „JK-FCL-004“ са просечном оценом 2,34
 
2. Радно место - Сарадник за физичко техничко обезбеђење и против пожарну заштиту
  • Кандидат под шифром пријаве „JK-OOP-001“ са просечном оценом 3,00
 
Осталим кандидати којима су додељене шифре пријава, обавештавају се да је изборни поступак у току.

Назад на остале вести