Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом

Петак, 16.12.2022.
Обавештење у вези са јавним конкурсом

 
„У складу са чланом 34а тачка 1. Закона о јавни агенцијама ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/05, 81/05-исправка и 47/18), обавештава се јавност, да је изборни поступак за радна места којима су додељене следеће шифре пријава спроведен и да су у изборном поступку кандидати постигли следеће резултате према просечној оцени:

1. Радно место - Проверивач за ваздухопловно особље
  • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-FCL-001“ са просечном оценом 3,00
  • Кандидат под шифром пријаве „JK-FCL-004“ са просечном оценом 2,34
 
2. Радно место - Сарадник за физичко техничко обезбеђење и против пожарну заштиту
  • Кандидат под шифром пријаве „JK-OOP-001“ са просечном оценом 3,00
 
Осталим кандидати којима су додељене шифре пријава, обавештавају се да је изборни поступак у току.

Назад на остале вести