Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

7. децембар - Међународни дан цивилног ваздухопловства

Среда, 07.12.2022.
7. децембар - Међународни дан цивилног ваздухопловства

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, поводом Међународног дана цивилног ваздухопловства установљеног 7. децембра 1994. године, упућује искрене честитке свим ваздухопловним компанијама, организацијама, институцијама, појединцима и пружаоцима услуга у области цивилног ваздухопловства. 

Наша земља је једна од ретких која може да се похвали изузетно богатом ваздухопловном историјом, будући да је Србија међу првим државама у Европи и свету, у којој је летење било више од задовољства, постављено на виши ниво, уређено, регулисано законом, међународним стандардима и препорученом праксом.
 
Краљевина Србија је била међу првим европском државама која је поставила правни оквир за област цивилног ваздухопловства, проглашењем Уредбе о саобраћајним справама, које се крећу по ваздуху, од 21 фебруара 1913. године. Неколико месеци касније, сличан  пропис донесен је и у Сједињеним Aмеричким Државама. 
 
Од тада се цивилно ваздухопловство у Србији континуирано мењало, развијало и унапређивало усвајањем виших стандарда. 
Република Србија је данас у области цивилног ваздухопловства међу најуспешнијим земљама у Европи и лидер у региону. То потврђују тимови ваздухопловних експерата из Европске комисије и Међународне организације цивилног ваздухопловства који надзиру рад Директората цивилног ваздухопловства и свих осталих организација које се баве цивилним ваздухопловством у земљи.
 
Међународни дан цивилног ваздухопловства установљен је 1994. године у склопу 50. годишњице Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO), а 1996. године, у склопу иницијативе ICAO-а и уз помоћ канадске владе, Генерална скупштина Уједињених нација службено је признала 7. децембар као Међународни дан цивилног ваздухопловства.
 

Назад на остале вести