Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места

Уторак, 06.12.2022.
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места

У складу  са чланом 34а тачка 1. Закона о јавни агенцијама ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/05, 81/05-исправка и 47/18), обавештава се јавност, да ће се изборни поступак за заснивање радног односа на неодређено време спровести за следећа радна места којима су додељене следеће шифре пријава:

 

  1. инспектор за саобраћајну делатност-саобраћајни пилот –   шифра пријаве:  JK-OPS-001

 

  1. инспектор за ваздухопловно особље-професионални пилот –  шифре пријава: JK-FCL-001

 

  1. проверивач за ваздухопловно особље - шифре пријава: JK-FCL-001 и JK-FCL-004

 

  1. сарадник за физичко техничко обезбеђење и противпожарну заштиту- шифра пријаве: JK-OOP-001

Назад на остале вести