Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Одржан семинар оспособљавања кандидата за стицање сертификата испитивача у лету

Понедељак, 05.12.2022.
Одржан семинар оспособљавања кандидата за стицање сертификата испитивача у лету

 У Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, 1. и 2. децембра 2022. године, одржан је семинар оспособљавања кандидата за стицање сертификата испитивача у лету.

Други по реду семинар за стицање сертификата испитивача ове године, ком су присуствовали кандидати који испуњавају предуслове за стицање сертификата испитивача у лету, представља активност којом Директорат цивилног ваздухопловства РС, кроз континуирани рад на професионалном усавршавању ваздухопловних субјеката, додатно доприноси унапређењу безбедности у цивилном ваздушном саобраћају у Републици Србији.
  

Назад на остале вести