Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк. 
Вести са сајта

Велики успех за цивилно ваздухопловство РС - усаглашеност Србије у области система обезбеђивања (security) у ваздухопловству на највишем нивоу

Петак, 15.07.2022.
Велики успех за цивилно ваздухопловство РС - усаглашеност Србије у области система обезбеђивања (security) у ваздухопловству на највишем нивоу

 Међународна организација за цивилно ваздухопловство (ICAO) је у периоду од 16. до 26. маја 2022. године, спровела проверу усаглашености система обезбеђивања у ваздухопловству (AVSEC) и олакшица у ваздушном саобраћају (FAL) Републике Србије и тиме утврдила да свеукупни ниво усаглашености овог система износи 94,73%, чиме се Република Србија сврстава у ред малог броја држава које примењују највиши ниво мера обезбеђивања у ваздухопловству и олакшица у ваздушном саобраћају. 

ICAO, специјализована организација Уједињених нација, чија је улога да креира и модернизује стандарде и препоруке у међународном ваздухопловству, са циљем да се обезбеди безбедан, ефикасан и уређен развој ваздухопловства, не прави разлике између држава, већ оцењује ниво примене прописаних стандарда. 
 
Постигнут резултат усаглашености од 94,73%, представља побољшање од 23,89 % у односу на проверу која је обављена 2010. године, и потврду да је Директорат протеклих година направио велики напредак у области обезбеђивања у ваздухопловству. Истовремено, то је и својеврсно признање нашем тиму и гаранција да су путници у ваздушном саобраћају Србије безбедни и да добијају услугу на највишем могућем нивоу.
 
ICAO провера је на најконкретнији начин показала напредак целокупног система обезбеђивања и олакшица у ваздухопловству Републике Србије, и преданост у раду свих државних органа и ваздухопловних субјеката надлежних за област обезбеђивања у ваздухопловству и олакшица у ваздушном саобраћају. 
 
У наредном периоду Директорат цивилног ваздухопловства ће заједно са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уложити додатне напоре, да својим надзором помогне ваздухопловној индустрији да одржи висок ниво примене стандарда обезбеђивања у ваздухопловству и олакшица у ваздушном саобраћају. 
 
 

Назад на остале вести