Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  
Вести са сајта

Саопштење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

Понедељак, 06.06.2022.
Саопштење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

 Поводом неистинитих тврдњи објављених у појединим медијима, које јавност могу довести у заблуду, а тичу се информација у вези са обукама за стицање квалификација за ваздухопловно особље, као и обукама за оператере беспилотних ваздухоплова, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије информише о следећем:

Директорат цивилног ваздухопловства је једини надлежни орган у Републици Србији, који одобрава планове и програме обука за стицање звања ваздухопловног особља, издаје, повлачи и/или суспендује сертификате центрима за обуку, врши проверу знања и вештина кандидата за стицање звања, издаје дозволе ваздухопловном особљу, као и уверења о положеним испитима или потврде о познавању ваздухопловних прописа.
 
Сви центри за обуку ваздухопловног особља (пилоти, контролори летења, авио-механичари, диспечери и сл.) морају имати сертификат Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, те је препорука да кандидати пре започињања процеса обуке у неком од центара провере постојање таквог сертификата.
 
Законом о ваздушном саобраћају и прописима донетим на основу Закона, предвиђено је када и за која лица су обуке обавезне, као и ко је овлашћен да исте обуке спроводи.  
 

Назад на остале вести