Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Одржана обука освежења знања из ваздухопловне медицине

Среда, 01.06.2022.
Одржана обука освежења знања из ваздухопловне медицине

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је 27.05.2022.  године, у сарадњи са Ваздухопловномедицинским институтом, на војном аеродрому Пуковник-пилот Миленко Павловић, организовао обуку освежења знања из ваздухопловне медицине (AME refresher training) намењену овлашћеним лекарима (AME), лекарима-консултантима и психолозима који учествују у доношењу оцена о здравственој способности цивилног ваздухопловног особља.

Пета по реду обука из области ваздухопловне медицине, коју је Директорат цивилног ваздухопловства РС реализовао у 2022. години, омогућила је учесницима да усаврше своја знања која се односе на ваздухопловну физиологију, оцену менталног здравља ваздухопловног особља и пружила практичне смернице за рад овлашћеним лекарима.
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, наставиће са одржавањем оваквих скупова, будући да представљају јединствену прилику за професионално усавршавање и допринос континуираном јачању безбедности ваздушног саобраћаја.
 

Назад на остале вести