Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом

Среда, 09.02.2022.
Обавештење у вези са јавним конкурсом

У складу  са чланом 34а тачка 1. Закона о јавни агенцијама ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/05, 81/05-исправка и 47/18), обавештава се јавност, да је изборни поступак  за следећа радна места  завршен и да су у изборном поступку кандидати са наведеним шифрама пријаве постигли следеће резултате према просечној збирној оцени:

Инспектор за саобраћајну делатност-саобраћајни пилот/инструктор- кандидат  под шифром пријаве “ JK-OPS.А-001“  са просечном збирном оценом 2,66.

Домаћин објекта- кандидат под шифром пријаве„JK-OOP-  001“ са просечном збирном оценом 2,55.

ИТ техничар- кандидат под шифром пријаве „ JK-IT-001“  са просечном збирном оценом 2,78.

Инспектор за управљање ваздушним саобраћајем

 • кандидат под шифром пријаве  “JK-ATM-001” са просечном збирном оценом 2,78
 • кандидат под шифром пријаве  “JK-ATM-002” са просечном збирном оценом 1,89
 • кандидат под шифром пријаве  “JK-ATM-003” са просечном збирном оценом 2,33
 • кандидат под шифром пријаве  “JK-ATM-004” са просечном збирном оценом 2,78
 • кандидат под шифром пријаве “JK-ATM-005” са просечном збирном оценом 2,33
 • Одлука  Конкурсне комисије   број: 6/2-08-0004/2021-0103  од 20.01.2022. године.

Инспектор за пловидбеност 

 • кандидат под шифром пријаве „ JK-AIR-001“ са просечном збирном оценом 3,00
 • кандидат под шифром пријаве „JK-AIR-003“  са просечном збирном оценом 2,67
 • кандидат под шифром пријаве „JK-AIR-004“  са просечном збирном оценом 2,78
 • кандидат под шифром пријаве „JK-AIR-005“  са просечном збирном оценом 3,00
 • кандидат под шифром пријаве „JK-AIR-006“  са просечном збирном оценом 2,11
 • кандидат под шифром пријаве „ JK-AIR-008“ са просечном збирном оценом 2,67
 • кандидат под шифром пријаве „JK-AIR-009“  са просечном збирном оценом 2,89  
 • Одлука  Конкурсне комисије   број: 6/2-08-0004/2021-0124  од 08.02.2022. године. 

Помоћник директора


Назад на остале вести