Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  
Вести са сајта

Појмовник ваздухопловних термина – девето издање

Среда, 15.09.2021.
Појмовник ваздухопловних термина – девето издање

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије објавио је девето издање Појмовника  ваздухопловних термина, својеврсног речника који обједињује 1476 основних ваздухопловних појмова, са циљем свеобухватнијег информисања шире јавности о цивилном ваздухопловству.

Директорат издаје Појмовник ваздухопловних термина на годишњем нивоу, ради усклађивања свих термина и дефиниција, како би се на једном месту интегрисали сви изрази садржани у различитим законским/подзаконским актима (Закон о ваздушном саобраћају, Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају, Закон о управљању аеродромима) и подзаконским прописима (правилници, уредбе) које доноси Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије у складу са својим овлашћењима.

Девето издање Појмовника ажурирано је у складу са новоиздатим законима и подзаконским прописима, и доступан је за све заинтересоване ваздухопловне субјекте на званичној интернет страници Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије на линку.


Назад на остале вести