Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Одржана теоријска обука за стицање сертификата испитивача

Уторак, 03.08.2021.
Одржана теоријска обука за стицање сертификата испитивача

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је 02.08.2021. године због исказаног интересовања, у својим просторијама одржао семинар иницијалне стандардизације испитивача који уједно представља и теоријску обуку за стицање сертификата испитивача. 

Семинару су присуствовали пилоти и инструктори који испуњавају предуслове  за стицање сертификата испитивача. 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије континуирано ради на професионалном усавршавању ваздухопловних субјеката, са циљем да се и на такав начин допринесе унапређењу ваздушног саобраћаја.


Назад на остале вести