Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

EUROCONTROL процена ваздушног саобраћаја у Европи

Четвртак, 24.06.2021.
EUROCONTROL процена ваздушног саобраћаја у Европи

У контексту пандемије COVID-19, EUROCONTROL је објавио свеобухватну процену најновије саобраћајне ситуације у Европи уз поређење са истим периодом 2019. године, коју можете погледати на следећем линку .


Назад на остале вести