Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк. 
Вести са сајта

EGNOS процедуре на аеродромима у Републици Србији

Четвртак, 15.10.2020.
EGNOS процедуре на аеродромима у Републици Србији

 На aеродрому „Никола Тесла“  за прагове RWY 12/30 и aеродрому „Константин Велики“ за праг RWY 29 у примени су процедуре прилажења базиране на ЕGNOS (European Geostationary Navigation Ovarlay Service) SoL сервису. Ова два аеродрома су међу првим аеродромима у југоисточној Европи на којима је EGNOS сервис оперативан.

Статус имплементације EGNOS сервиса 

(преузето из EGNOS Bulletin, број 33 – летње издање за 2020. годину)

 

EGNOS представља европски SBAS (Sattelite-based Augmentation System). Са своја три геостационарна сателита и мрежом референтних земаљских станица и центара, ЕGNOS побољшава тачност и поузданост GNSS информација. Имплементацијом EGNOS сервиса омогућено је да се без инсталације земаљске опреме на аеродромима дефинишу RNP APCH процедуре до LPV (Localizer Performance with Vertical Guidance) минимума од 200 ft, што одговара минимуму за ILS CAT I операције.

Европска комисија је крајем 2016. године започела пројекат коришћења EGNOS SoL сервиса у цивилном ваздухопловству у земљама ван Европске уније. 

Директорат цивилног ваздухопловстава Републике Србије је иницирао потписивање споразума  са GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency),  дао све неопходне гаранције и потврдио усаглашеност SMATSA доо са примењивим SES захтевима.

На основу наведеног споразума између Директората и GSA као надлежних ваздухопловних власти, споразум су потписали пружаоци услуга ESSP (European Satellite Service Provider) и SMATSA доо, након чега је EGNOS сигнал и формално постао доступан корисницима. 

Радни споразуми који су потписани са GSA и ESSP били су први потписани EGNOS радни споразуми на Балкану. 

Након дефинисања оперативног и правног оквира за употребу EGNOS сервиса уследиле су активности SMATSA доо на његовој имплементацији: анализа локација, израда RNP APCH процедура до LPV (CAT I) минимума, безбедносна процена, валидација са земље и из ваздуха и публиковање у AIP. 

Публиковане EGNOS процедуре у АIP
 
Успостављањем EGNOS SoL сервиса на аеродромима у Републици Србији омогућен је наставак активности на имплементацији APV процедура и реализацији националног плана увођења PBN.
Директорат цивилног ваздухопловства ће наставити са праћењем и применом најновијих стандарда у области ваздушне пловидбе како би се омогућила ефикасна употреба ваздушног простора (са становишта оптималног планирања рута, редукције потрошње горива и смањења буке) уз одржавање захтеваног нивоа безбедности.
 

Назад на остале вести