Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Предлог Директората о успостављању условно забрањене зоне изнад рејона Специјалног резервата природе "Увац"

Уторак, 11.08.2020.
Предлог Директората о успостављању условно забрањене зоне изнад рејона Специјалног резервата природе "Увац"

У складу са новонасталом ситуацијом у вези угрожавања заштићених животињских врста, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије дао је предлог да се 14.08.2020. године одржи састанак са надлежним органима, на којем ће се размотрити аспекти успостављања условно забрањене зоне изнад рејона Специјалног резервата природе “Увац”.

На састанак су позвани представници Министарства одбране Републике Србије, Министрарства унутрашњих послова Републике Србије, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и Завода за заштиту природе Србије.


Назад на остале вести