Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Оперативно обавештење – Одржавање теоријских испита

Четвртак, 09.07.2020.
Оперативно обавештење – Одржавање теоријских испита

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 29.06.2020. године, у складу са одлукама и препорукама владе Републике Србије, и у вези са ситуацијом изазваном Коронавирусом (COVID-2019), издао је измену 1 Оперативног обавештења у вези одржавања теоријских испита.

Оперативно обавештење у можете погледати на следећем линку - ОАМ

 

Назад на остале вести