Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Безбедносна наредба

Среда, 08.07.2020.
Безбедносна наредба

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 08.07.2020. године издао је Безбедносну наредбу број 02/2020, која се односи на све оператере који обављају јавни авио-превоз путника према, унутар и са територије Републике Србије.

Разлог издавања Безбедносне наредбе односи се на умањење ризика преношења вируса COVID -19 између путника, чланова посаде и осталог ваздухопловног особља са потенцијално контаминираних површина ваздухоплова.

Безбедносну наредбу издату од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије можете детаљније погледати кликом на линк.


Назад на остале вести