Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Оперативно обавештење - продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера

Четвртак, 19.03.2020.
Оперативно обавештење - продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 19. марта 2020. године издао је Оперативно обавештењеу складу са одлукама и препорукама Владе Републике Србије у погледу продужавања дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера, у вези са новонасталом ситуацијом у вези вируса COVID-2019.

Оперативно обавештење на српском језику можете погледати на следећем линку.

Оперативно обавештење на енглеском језику можете погледати на следећем линку


Назад на остале вести