Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Оперативно обавештење - продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера

Четвртак, 19.03.2020.
Оперативно обавештење - продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 19. марта 2020. године издао је Оперативно обавештењеу складу са одлукама и препорукама Владе Републике Србије у погледу продужавања дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера, у вези са новонасталом ситуацијом у вези вируса COVID-2019.

Оперативно обавештење на српском језику можете погледати на следећем линку.

Оперативно обавештење на енглеском језику можете погледати на следећем линку


Назад на остале вести