Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Обавештење о одобравању летова

Петак, 27.03.2020.
Обавештење о одобравању летова

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије обавештава ваздухопловне субјекте да ће се, док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), сви захтеви за обављање авио-превоза, за транспорт/транзит наоружања и војне опреме ваздушним путем и за транспорт опасног терета ваздушним путем, подносити искључиво електронским путем на адресу flight-permissions@cad.gov.rs


Назад на остале вести