Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Безбедносна наредба

Понедељак, 13.04.2020.
Безбедносна наредба

  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 13. априла 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће оператере који обављају међународни ванредни јавни авио-превоз, стране оператере који обављају међународни ванредни јавни авио-превоз за Републику Србију, као и на домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-саобраћају.

Разлог издавања Безбедносне наредбе је спречавање појаве, ширење и сузбијање вируса COVID-19 и заштите становништва услед уласка страних држављана на територију Републике Србије коришћењем ваздухоплова домаћих и страних оператера који обављају међународни ванредни авио-превоз или некомерцијално летење у међународном авио-превозу за Републику Србију. 

У складу са Одлуком о проглашењу болести COVID-19 заразном болешћу, наведени оператери дужни су да списак путника које су прихватили на превоз, са подацима о држављанству наведеним у путној исправи, проследе Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, оператеру аеродрома одредишта, јединицама граничне полиције и граничној санитарној инспекцији на аеродрому у Републици Србији који је место одредишта и Контроли летења Србије и Црне Горе СМАТСА д.о.о. Београд на следеће е-mail адресе:

Безбедносну наредбу издату од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије можете детаљније погледати на линку - 03/2020


Назад на остале вести