Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Оперативно обавештење – Распоред полагања теоријских испита

Петак, 05.06.2020.
Оперативно обавештење – Распоред полагања теоријских испита

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 05.05.2020. године издао је Оперативно обавештење поводом одржавања теоријских испита, у складу са препорукама Владе Републике Србије и новонасталом ситуацијом у вези вируса Корона (COVID-19).

Оперативно обавештење са новим распоредом полагања испита и превентивним мерама током одржавања истих можете погледати на следећем линку - ОАМ


Назад на остале вести