Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Обавештење - Преглед ширења COVID-19 и предузетих мера међу државама чланицама ЕУ

Субота, 09.05.2020.
Обавештење - Преглед ширења COVID-19 и предузетих мера међу државама чланицама ЕУ

 Европска комисија издала је 7. маја 2020. године преглед ширења Корона вируса (COVID-19) као и мере предузете од стране држава чланица Европске уније у борби против пандемије.

Документ можете погледати кликом на линк.


Назад на остале вести