Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Оперативно обавештење - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера

Четвртак, 07.05.2020.
Оперативно обавештење - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера

 У складу са одлукама и препорукама Владе Републике Србије, Директорат цивилног ваздухопловста Републике Србије издао је 7. маја 2020. године Оперативно обавештење 6/2-03-0008/2020-0082 у вези ситуације проузроковане вирусом Корона (COVID-2019).

Оперативно обавештење у можете погледати на следећем линку - ОАМ.

 

Назад на остале вести