Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Оперативно обавештење - Продужење временских рокова

Четвртак, 09.04.2020.
Оперативно обавештење  - Продужење временских рокова

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је 8. априла 2020. године поводом новонастале ситуације у вези вируса COVID-2019, и у складу са одлукама и препорукама Владе Републике Србије, издао Оперативно обавештење бр. 6/2-03-0008/2020-0080, у погледу продужења одређених временских рокова.

Оперативно обавештење у можете погледати на следећем линку - ОАМ

 

Назад на остале вести