Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Оперативно обавештење - Продужење рока важења лекарских уверења класе 2 и LAPL

Петак, 27.03.2020.
Оперативно обавештење  - Продужење рока важења лекарских уверења класе 2 и LAPL

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије je 26. марта 2020.године поводом новонасталe ситуацијe у вези вируса COVID-2019, и у складу са одлукама и препорукама Владе Републике Србије, издао Оперативно обавештење бр. 6/2-03-0008/2020-0058, у погледу продужавања рока важења лекарсних уверења класе 2 и LAPL дозвола.

Оперативно обавештење у можете погледати на следећем линку - ОАМ

 

Назад на остале вести