Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Обавештење о раду е-Писарнице

Понедељак, 23.03.2020.
Обавештење о раду е-Писарнице

 У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", бр.31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020) И Уредбом о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", бр.31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020) Владе Републике Србије,обавештавамо да ће Писарница Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије у наредном периоду бити организована преко е-Писарнице и да ће се примењивати следеће процедуре:

  1. Ваздухопловни субјекти могу поднети захтеве и пријаве искључиво путем електронске поште на e-mail адресе које су наведене у тачкама 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 овог обавештења.
  2. Сви захтеви (са припадајућом документацијом) за издавање, продужење и обнову рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација ваздухопловног особља могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: ova@cad.gov.rs  
  3. Пријаве (са припадајућом документацијом) за проверу услова за полагање теоријских и практичних испита и процена оспособљености (летачко особље и ваздухопловни диспечери) могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: ispiti@cad.gov.rs 
  4. Сви захтеви које подносе одобрени центри за обуку (ATO) и оператери FSTD уређаја могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е-mail адресу: fcl@cad.gov.rs 
  5. Приликом спровођења теоријске и практичне обуке, одобрени центри за обуку су дужни да примењују све одлуке и ограничења које је донела Влада Републике Србије, као и препоруке које је издао институт за јавно здравље Србије „ Др. Милан Јовановић Батут“. Више информација можете наћи на следећим линковима: http://www.batut.org.rs/index.php?content=2040  https://covid19.rs/ 
  6. Захтеви у вези са центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству, као и у погледу сертификације особља обезбеђивања, издавања овлашћења за руководиоце обезбеђивања у ваздухопловству и инструктора обуке у области обезбеђивања у ваздухопловству, могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е-mail адресу: avsec@cad.gov.rs
  7. Сви захтеви који се односе на рад ваздухопловно-техничких организација (АМО, ЦАМО, АТО, ДОА, ПОА) као и сви захтеви правних или физичких лица који се односе на регистар и пловидбеност ваздухоплова, могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: air@cad.gov.rs  
  8. Сви захтеви (са припадајућом документацијом) који се односе на рад ваздухопловно медицинског центра као и сви захтеви ваздухопловног особља који се односе на лекарска уверења, могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: aeromedical@cad.gov.rs  
  9. Сви захтеви који се односе на ваздухопловне оператере могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: ops@cad.gov.rs  
  10. Рекламације путника (са припадајућом документацијом) у случају повреде права загарантованих Законом о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: reklamacijeputnika@cad.gov.rs 

Остале предмете заинтересовани субјекти могу послати путем мејла на pisarnica@cad.gov.rs, који ће након обраде, у најкраћем року бити достављен подносиоцу. 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије ће до окончања ванредног стања све предмете примати преко е-Писарнице. 

Хвала на разумевању.

 

Назад на остале вести