Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Обавештење о раду е-Писарнице

Понедељак, 23.03.2020.
Обавештење о раду е-Писарнице

 У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", бр.31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020) И Уредбом о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", бр.31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020) Владе Републике Србије,обавештавамо да ће Писарница Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије у наредном периоду бити организована преко е-Писарнице и да ће се примењивати следеће процедуре:

  1. Ваздухопловни субјекти могу поднети захтеве и пријаве искључиво путем електронске поште на e-mail адресе које су наведене у тачкама 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 овог обавештења.
  2. Сви захтеви (са припадајућом документацијом) за издавање, продужење и обнову рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација ваздухопловног особља могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: ova@cad.gov.rs  
  3. Пријаве (са припадајућом документацијом) за проверу услова за полагање теоријских и практичних испита и процена оспособљености (летачко особље и ваздухопловни диспечери) могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: ispiti@cad.gov.rs 
  4. Сви захтеви које подносе одобрени центри за обуку (ATO) и оператери FSTD уређаја могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е-mail адресу: fcl@cad.gov.rs 
  5. Приликом спровођења теоријске и практичне обуке, одобрени центри за обуку су дужни да примењују све одлуке и ограничења које је донела Влада Републике Србије, као и препоруке које је издао институт за јавно здравље Србије „ Др. Милан Јовановић Батут“. Више информација можете наћи на следећим линковима: http://www.batut.org.rs/index.php?content=2040  https://covid19.rs/ 
  6. Захтеви у вези са центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству, као и у погледу сертификације особља обезбеђивања, издавања овлашћења за руководиоце обезбеђивања у ваздухопловству и инструктора обуке у области обезбеђивања у ваздухопловству, могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е-mail адресу: avsec@cad.gov.rs
  7. Сви захтеви који се односе на рад ваздухопловно-техничких организација (АМО, ЦАМО, АТО, ДОА, ПОА) као и сви захтеви правних или физичких лица који се односе на регистар и пловидбеност ваздухоплова, могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: air@cad.gov.rs  
  8. Сви захтеви (са припадајућом документацијом) који се односе на рад ваздухопловно медицинског центра као и сви захтеви ваздухопловног особља који се односе на лекарска уверења, могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: aeromedical@cad.gov.rs  
  9. Сви захтеви који се односе на ваздухопловне оператере могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: ops@cad.gov.rs  
  10. Рекламације путника (са припадајућом документацијом) у случају повреде права загарантованих Законом о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају могу се искључиво поднети слањем електронске поште на е- mail адресу: reklamacijeputnika@cad.gov.rs 

Остале предмете заинтересовани субјекти могу послати путем мејла на pisarnica@cad.gov.rs, који ће након обраде, у најкраћем року бити достављен подносиоцу. 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије ће до окончања ванредног стања све предмете примати преко е-Писарнице. 

Хвала на разумевању.

 

Назад на остале вести