Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Оперативно обавештење - олакшице у погледу спровођења обука и провера

Петак, 13.03.2020.
Оперативно обавештење  - олакшице у погледу спровођења обука и провера

Директорат цивилног ваздухопловства републике Србије у складу са ситуацијом насталом услед ширења вируса COVID-19, обавештава оператере на основу препоруке Агенције ЕУ за безбедност ваздушног саобраћаја, о привременој могућности да одступе од прописаних стандарда обуке и провере летачког и кабинског особља и то:

1. Уобичајени начин личне употребе кисеоничких маски може да се замени другим методама наставе као што су коришћење видео материјала, показна употребе (симулирањеупотребе);

2. У случајевима када нису на располагању уређаји за симулирање летења који су одобрени од стране Агенције ЕУ за безбедност ваздушног саобраћаја, привремено је могуће да оператер користи уређаје за симулирање летења које је одобрила надлежна ваздухопловна власт државе оператера тог уређаја.

Ово оперативно обавештење садржи привремене мере и важи све док се не повуче.


Назад на остале вести