Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Најава радионице о националном програму и плану безбедности у цивилном ваздухопловству

Петак, 09.12.2016.

  

Директорат цивилног ваздухопловства организоваће радионицу за све ваздухопловне субјекте у Србији, над којима обавља надзор, ради детаљнијег упознавања и популаризације Националног програма безбедности у цивилном ваздухопловству као и Националног плана безбедности у цивилном ваздухопловству Републике Србије за период 2017-2018. године.

Радионица ће бити одржана у Београду, 15. децембра 2016. године, у Дому Војске Србије (ул. Француска 2).

На радионици,  којој ће присуствовати авио–превозиоци, центри за обуку ваздухопловног особља, Контрола летења, организације за одржавање ваздухоплова али и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Центра за истраживање удеса и Министарства одбране, биће представљени новоусвојени  документи о безбедности и појашњене мере националног програма и плана.

Циљ одржавања скупа је, између осталог,  и да се чују и размотре конструктивна мишљења учесника о новоусвојеним документима и усвоје корекције, уколико се утврди да је то потребно.

Директорат је на основу Националног програма безбедности у цивилном ваздухопловству Републике Србије, који је усвојила Влада Србије, припремио и усвојио Национални план безбедности у цивилном ваздухопловства за период 2017-2018. године.

 

Назад на остале вести