Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Регионала радионица за управљање кризним ситуацијама у ваздухопловству

Среда, 16.11.2016.
Регионала радионица за управљање кризним ситуацијама у ваздухопловству

У Београду је, у организацији Eurocontrol-а, одржана ЕАССС Регионална радионица за управљање кризним ситуацијама у ваздухопловству.
ЕАССС (European Aviation Coordination Crisis Cell) јесте Европска ваздухопловна координациона ћелија за кризне ситуације.
Домаћин радионице био је Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије. Радионица је одржана 10. новембра 2016. године, у Дому војске Србије.
На скупу су осим организатора из Eurocontrol ЕАССС, учествовали и представници Европске агенције за безбедност у ваздухопловству EASA,  међународног удружења авио превозилаца IATA и ваздухопловних власти Србије, Аустрије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, као и представници SMATSA доо, Аеродрома „Никола Тесла“ Београд, Аеродрома „Константин Велики“ Ниш, Air Serbia и Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије.
Сврха радионице била је да се боље размотри улога ЕАССС и националних контакт особа (State Focal Point – SFP) у кризним ситуацијама и побољша комуникација и координација  ЕАССС и SFP у југоисточној Европи. Осим тога, разматране су активности држава у региону по питању успостављања система управљања у кризним ситуацијама (Aviation Crisis Management System - ACMS), објашњен је ЕАССС  Регистар кризних ситуација и дат  приказ Eurocontrol вежби (претходна вежба SECURITY 15 и следећа вежба POWER 17) као и приказ кризне ситуације након терористичког напада на аеродрому Брисел 22. 03. 2016. године. Уз све ово, радионица је имала сврху да подстакне боље умрежавање SFP из региона, као и да помогне јачању координације између држава у припреми за кризне ситуације и у стварним догађајима такве врсте.
Сви учесници радионице су активно учествовали у дискусијама по свим темама. Представници ваздухопловних власти БиХ и ДЦВ представили су системе управљања у кризним ситуацијама у својим државама. Презентација ДЦВ била је веома запажена и похваљена као добар пример активности држава на овом пољу. Констатовано је да је сврха постојања и рада ЕАССС, а нарочито вежби које организује Eurocontrol, управо константна активност држава на успостављању сопствених ACMS.
Представници Eurocontrol-а су захвалили Директорату на одличном гостопримству, а накнадно је стигла захвалност и господина Joe Sultana, директора Network Manager Eurocontrol.

 


Назад на остале вести