Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Сарадња директората и италијанског спасилачког центра

Понедељак, 25.07.2016.
Сарадња директората и италијанског спасилачког центра

Директорат и италијански сателитски MCC центар потписали споразум о сарадњи на пословима трагања и спасавања

 

 

На 29-том састанку Заједничког комитета (JC- Joint Committee) чланова међународног COSPAS/SARSAT програма (C/S), чији је и Република Србија члан, донета је одлука да је потребно унапредити сарадњу између Контролних центара мисије (MCC-Mission Control Center) и Спасилачко-координационих центара (RCC – Rescue Coordination Center), као важних учесника COSPAS/SARSAT система, кроз потписивање споразума о сарадњи. Одлуку са састанака Заједничког комитета (JC) подржале су међународне организације: за цивилно ваздухопловство-ICAO и поморство-IMO.

 

У складу са наведеном одлуком, 20. јула 2016. године, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, као представник Републике Србије у међународном COSPAS/SARSAT програму, и орган у чијем саставу се налази Спасилачко-координациони центар (RCC) за Републику Србију и италијански сателитски COSPAS/SARSAT центар (ITMCC) из Барија потписали су споразум о сарадњи, који представља први потписан споразум у свету, на ову тему.

 

У име Директората Споразум је потписала директорка Мирјана Чизмаров, док је испред италијанског сателитског COSPAS/SARSAT центра споразум потписао директор станице CDR (CG) Pantaleo Dell’Olio.

 

Споразум има за циљ да ближе уреди пријем и дистрибуцији сигнала узбуне са радио предајника који емитују позицију у случају нужде (ELT, EPIRB i PLB), а које детектује сателитски COSPAS/SARSAT систем на својим LEO, GEO i MEO сателитима.

 

Италијански сателитски COSPAS/SARSAT центар (ITMCC) као члан COSPAS/SARSAT система који прима сигнале на земљи са сателита, овим споразумом гарантује прослеђивање информација о узбуни и локацији, које генерише COSPAS/SARSAT систем до Спасилачко-координационог центра Директората.

 

Спасилачко-координациони центар Директората, који је Законом овлашћен да организује и управља системом трагања за ваздухопловом и спасавање лица у цивилном ваздухопловству на територији Републике Србије размењиваће информације са ITMCC путем начина комуникације које су дефинисани споразумом. Дефинисани начини комуникације биће периодично тестирани и надгледани, како би осигурали брзу и сигурну доставу информација о узбуни, али и осталих важних података.

 

Два пуноправна члана међународног COSPAS/SARSAT програма, по овим питањима успешно сарађују већ више година и потписивање Споразума је само потврда одличне сарадње који ITMCC и СКЦ Директората имају.

 

Ова вест објављена је и на званичној интернет презентацији међународног COSPAS/SARSAT програма на линку: http://www.cospas-sarsat.int/en/11-system-overview/819-italy-mcc-and-serbia-rcc-sign-cospas-sarsat-agreement-on-alert-data-distribution


Назад на остале вести