Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Извештај о учешћу делегације Републике Србије на Скупштини ICAO-a у Монтреалу од 18. до 28. септембра 2007. године

Среда, 26.12.2007.
Делегација Републике Србије предвођена мр Миланом Моковићем, помоћником министра за инфраструктуру, учествовала је на 36. заседању Скупштине Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO) у Монтреалу од 18. до 28. септембра 2007. године.
 
У раду Скупштине ICAO-а, у својству члана делегације Републике Србије, учествовали су Зорица Радосављевић, директор Сектора за међународну сарадњу и ваздухопловну регулативу Директората цивилног ваздухопловства и Александар Павловић, експерт при ICAO-у.
 
Водећи се искључиво ставовима које је верификовала Влада Републике Србије, државе која је пуноправна чланица Међународне организације цивилног ваздухопловства, делегација Републике Србије учествовала је у раду свих радних тела Скупштине (Правне, Економске и Административне комисије, Извршног и Техничког комитета), где су разматрана најважнија питања из области безбедности и сигурности ваздушног саобраћаја, заштите животне средине, правних аспеката и свеукупне политике ваздушног саобраћаја као других тема из области цивилног ваздухопловства.
 
Делегација Републике Србије се на Скупштини у Монтреалу сусрела и са многим делегацијама других држава. У разговорима је истакнуто да је Република Србија назаобилазни фактор безбедности цивилног ваздухопловства у свету а нарочито у региону. И писмени изрази подршке и захвалност нашој делегацији због учешћа у раду Скупштине, указују на помак у ставовима држава чланица ICAO–a према нашој земљи.
 
Оцењено је да ће 36. заседање Скупштине ICAO-a означити нови правац у области мађународног ваздушног саобраћаја .
 
Политика цивилног ваздухопловства усвојена на овом заседању имаће директан утицај на регулативу, стандарде и препоруке у области безбедности, технике и економику држава чланица ICAO-a и других међународних организација. 

Назад на остале вести