Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Одржана седница савета ДЦВ

Уторак, 14.10.2008.
У  Београду је у понедељак, 13. октобра одржана 12. седница  Савета Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, коју је сазвао председник Савета, Министар за инфраструктуру у Влади Србије Милутин Мркоњић.
                 
На седници Савета и на додатним консултацијама представника  Министарсва одбране и Директората  цивилног ваздухопловства Републике Србије  усвојено је следеће:
  1. Правилник о допунама Правилника о ваздухопловно-техничком особљу одржавања ваздухоплова (ЈАR 66)
  2. Правилник о условима за производњу ваздухоплова, мотора, елисе и ваздухопловног производа или њихових делова (JAR 21)
  3. Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота хеликоптера (JAR FCL 2)
  4. Правилник о утврђивању здравствене способности летачког особља (JAR FCL 3)
  5. Правилник о организацији радног времена чланова посаде ваздухоплова
  6. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачуна и висини накнада за услуге које пружа Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
  7. Програм за контролу квалитета мера безбедности у цивилном ваздухопловству и
  8. Програм обуке у области безбедности цивилног ваздухопловства.

Седници су присуствовали, чланови Савета, министри у Влади Србије Милутин Мркоњић, Драган Шутановац, Ивица Дачић и генерални директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Милан Моковић.  

Београд, седница Савета ДЦВ


Назад на остале вести