Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Дозволе ДЦВ–а за област JAR 145 и PART М важеће у целој Европи - одлучено у Паризу

Понедељак, 08.12.2008.
Дозволе које  Директорат цивилног ваздухопловстава издаје организацијама за одржавање ваздухоплова (JAR 145) и за обезбезбеђивање континуиране пловидбености ваздухоплова (PART М), постале су важеће у целој Европи и у већем делу света.
 
На састанку Комитета и Борда ЈАА (Заједничких ваздухопловних власти) одржаном 3. децембра у Паризу, прихваћена је препорука експерата ЕASA- е (Европска агенција за безбедност ваздушне пловидбе), да у  овим областима пловидбености Србија буде уврштена у концепт узајамног признавања националних дозвола по стандардима Европске заједнице. Експерти EASA-е су крајем октобра боравили у Србији и обавили инспекцију у области пловидбености и утврдили да је Директорат цивилног ваздухопловства испунио све услове и  почео примену европских ваздухопловних захтева (JAR-ова ) у тој области.
 
На састанку у Паризу,  Директорат цивилног ваздухопловства, као ваздухопловна власт Србије, похваљен је за убрзан пут којим иде у испуњавању европских стандарда. Оцењено је да је Србија препозната као лидер у региону у области ваздухопловства, а њена ваздухопловна власт као пример  осталим земљама у транзицији,  шта  и како треба чинити.
 
Треба поменути да је у  Извештају Европске комисије за 2007. године, истакнут  значајан напредак српског ваздухопловства а нарочито  резултати Директората цивилног ваздухопловства у процесу хармонизације домаће регулативе са европским захтевима.
 
Подсетимо, у области пловидбености ваздухоплова српско ваздухопловство је до сада стандардизовано у областима дозвола ваздухопловно-техничког особља и школских центара за њихову обуку (ЈАR – 66 и ЈАR–147).
 
Стандардизација  комплетног српског ваздухопловства отпочела је у јуну 2007. године,  посетом експерата ЕASA-е,  а већ у новембру  Борд  ЈАА је  прихватио препоруку ЈАА и ЕASA-е да уврсте Србију у концепт узајамног признавања националних дозвола  по стандардима Европске заједнице – JAR FCL 1, JAR FCL 2 и JAR FCL 3  (летачке дозволе и дозволе  ваздухопловно-медицинских центара)
 
На састанку у Паризу, који је окупио врх европског ваздухопловства, наглашено је да српска ваздухопловна власт континуираним успесима, убрзано отвара себи врата за пуноправно чланство у EASA-и, организацији која окупља земље Европске уније. 

Назад на остале вести