Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Одржана седница Савета Директората

Среда, 25.02.2009.
У Београду је 24. фебруара одржана 14. седница Савета Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, на позив председника Савета министра за инфраструктуру у Влади Србије Милутина Мркоњића.
 
На седници Савета су , између осалог, усвојени  и следећи Правилници:
  • Правилник о измени Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа
  • Правилник о изменама Правилника о организацији радног времена чланова посаде ваздухоплова
  • Правилник о условима за израду и поступку за израду главне листе минималне исправности опреме ваздухоплова и листе минималне исправности опреме ваздухоплова и о поступку њиховог одобравања
  • Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању смерница за реализацију права и обавеза које проистичу из чланства Републике Србије у Организацији међународног цивилног ваздухопловства (ICAO) и Европској организацији за безбедност ваздушне пловидбе (ЕВРОКОНТРОЛ)
  • Правилник о сертификацији и безбедносном надзору над пружаоцима услуга у ваздушној пловидби
  • Правилник о пријављивању догађаја који су значајни за безбедност цивилног ваздухопловства и испитивању угрожавања безбедности
  • Правилник о успостављању и коришћењу система управљања безбедношћу пружалаца услуга у ваздушној пловидби
  • Правилник о процени и умањењу ризика у пружању услуга у ваздушној пловидби
  • Правилник о дозволама контролора летења и центрима за обуку
  • Правилник о здравственим условима за контролоре летења

Седници су поред председника Савета  Милутина Мркоњића, присуствовали чланови Савета, министри у Влади Србије, Ивица Дачић, Драган Шутановац, Дијана Драгутиновић и генерални директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Небојша Старчевић. 


Назад на остале вести