Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

За јачање безбедносног система - Директорату донација Европске комисије

Петак, 22.05.2009.
Европска комисија је Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије обезбедила  донацију, намењену јачању безбедности у цивилном ваздухопловству, у вредности од 300.000 евра.
У оквиру донације је специјална, најсавременија опрема, намењена пре свега за потребе обуке и сертификовања оператера за контрадиверзионе послове.
 
Опрема, између осталог, садржи:
  • рендген уређаје за преглед кабинског пртљага,
  • метал-детекторска врата за преглед путника,
  • стандардне тест торбе,
  • софтверски систем за сертификовање оператера за контрадиверзионе послове
Програм донације је део  ЕСАА Споразума (Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999.) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја).
 
Овом донацијом, Европска комисија жели да ваздухопловним властима Србије омогући ефикаснију  примену Споразума, која ће водити  јачању безбедносног система нашег и европског ваздушног простора у целини.
 

Програм донације биће спроведен у наредне две године. 


Назад на остале вести