Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Европска комисија одобрила програм обуке из области безбедности цивилног ваздухопловства

Среда, 11.11.2009.
У оквиру пројекта техничке помоћи у реализацији ЕСАА Споразума у Републици Србији ( Мултилатералног споразума о заједничком европском ваздухопловном подручју), Европска комисија одобрила је спровођење 10 различитих курсева из области безбедности цивилног ваздухопловтсва. Реализација програма обуке почеће у јануару 2010. године.
 
Обуку ће похађати око 650 полазника и то из Министарства унутрашњих послова, Директората цивилног ваздухопловства, аеродрома и авио-компанија, који раде на примени програма безбедности цивилног ваздухопловства Републике Србије. Циљ обуке је да кадрови различитог профила што ефикасније примене обавезе које проистичу из ECAA Споразума. 

Назад на остале вести