Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Србија међу првим земљама у свету приступила припреми Националног програма за безбедност у цивилном ваздушном саобраћају

Понедељак, 21.03.2011.
У Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије данас је представљен план примене Националног програма за безбедност у цивилном ваздухопловству.
 
Састанку су присуствовали представници Министарства за инфраструктуру и Директората цивилног ваздухопловства.
 
План примене Националног програма за безбедност чине системске мере односно стандарди за успостављање вишег нивоа безбедности и минимизирање ризика у цивилном ваздухопловству.
Стандарде  је прописала Међународна организација цивилног ваздухопловства (ИKАО) и они тек треба да буду усвојени у Европској агенцији за безбедност цивилног ваздушног саобраћаја (ЕАСА) односно у  Европској унији.
 
Стручњаци  Директората у сарадњи са колегама из Министарства за инфраструктуру дефинисали су три фазе имлементације програма које би требало спровести од 2011.- 2015. године. Дефинисана су задужења и обавезе учесника у изради и спровођењу програма и дати рокови за њихову реализацију.
 
Приступивши изради плана програма средином 2010. године, Србија се нашла међу десет земаља света које су активно започеле примену мера које подижу ниво националне безбедности у цивилном ваздухопловству.
 
Државни секретар у Министарству за инфраструктуру Миодраг Миљковић нагласио је да је Србија у потпуности спремна да овај изузетно важан и озбиљан посао заврши у договореном року. Изузетно добра сарадња Министарства за инфраструктуру и Директората цивилног ваздухопловства резултирала је квалитетним акционим планом који ће, како је нагласио, бити представљен на првој седници Подкомитета за безбедност ваздушног саобраћаја. 

Доношење Националног програма безбедности у цивилном ваздушном саобраћају, према Миљковићевим речима, сврстаће Србију међу најнапредније земље у Европи и свету када је реч о цивилном ваздухопловству и допринети да се осим подизања нивоа безбедности у Србији, успостави виши ниво безбедности и на глобалном нивоу. 


Назад на остале вести