Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Интензивиран надзор спортских аеродрома и аеро клубова

Четвртак, 14.04.2011.
Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије је на седници одржаној 14. априла разматрао питање учесталих инцидената лаких авиона, изазваних људском грешком и непоштовањем ваздухопловних прописа, процедура и стандарда.
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије појачаће контроле спортских аеродрома и вадухопловних клубова, тако што ће стручни тимови инспектора интензивирати надзор над њима, нарочито током летачких дана и викенда.
 
Директорат ће обављати надзор у ваздушном саобраћају у сарадњи са Министарством унутрашњих послова  и Агенцијом за контролу летења.
 
Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије истакао је да је неопходно придржавање законом прописаних мера безбедности свих учесника у ваздухопловним активностима.
 
Седници Управног одбора ДЦВ присуствовали су министри инфраструктуре, одбране, унутрашњих послова и животне средине Милутин Мркоњић, Драган 

Шутановац, Ивица Дачић и Оливер Дулић и директор Директората Небојша Старчевић. 


Назад на остале вести