Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

УПОЗОРЕЊЕ

Четвртак, 04.08.2011.
ПРЕ ОБУКЕ ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СУ ШКОЛЕ СЕРТИФИКОВАНЕ У ДИРЕКТОРАТУ
 
У последње време примећено је да се поједина предузећа и аеро клубови, у средствима јавног  информисања и на интернет презентацијама, рекламирају  нудећи разне услуге за које нису званично оспособљени, овлашћени или сертификовани. Нуде се, између осталих, услуге за обуку ваздухопловног особља, авио-такси превоз, панорамско летење, пружање услуга из ваздуха и друго
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, као орган надлежан за сертификацију ваздухопловних субјеката и надзор над њиховим радом, упозорава све потенцијалне кориснике оваквих услуга, да пре уласка у било какве финансијске аранжмане, провере  валидност сертификата и овлашћења која овакве организације поседују.
 
Информације о свим овлашћеним организацијама могу да се добију у  Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, Булевар Зорана Ђинђића 144, 11070 Београд, телефон (011) 2927 169, 2927 173, на е-адреси dgca@cad.gov.rs или на  интернет страници www.cad.gov.rs 

Назад на остале вести