Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ПРЕКОГРАНИЧНОЈ САРАДЊИ У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ У ОБЛАСТИ ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА

Петак, 30.09.2011.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије био је организатор дводневне Регионалне конференције о прекограничној сарадњи у цивилном ваздухопловству у области трагања и спасавања, која је одржана  од 27- 29. септембра,  у Аранђеловцу.
 
Циљ конференције био је  да укаже на потребу и значај регионалног прекограничног  повезивања ради брзог координисања активности у  трагању за ваздухопловом и спасавању људи, после удеса цивилних ваздухоплова. Регионално повезивање у таквим ситуацијама је и препорука Међународне организације цивилног ваздухопловства садржана у Анексу 12.  
Скупу који је први пут организован  на ову тему у региону, поред организатора ваздухопловних власти Србије,  присуствовали су челни људи светских ваздухопловних организација (ЕКАК-а, ИКАО-а, ЕУРОКОНТРОЛ-а, ИТМЦЦ-а, ЦСП-а), ваздухопловних власти Мађарске,  Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Бугарске, Румуније, Словеније, УНМИК-а и представници Војске Србије и полиције.
 
Том приликом, представници ваздухопловних власти земаља региона, потписали су заједничку изјаву о  регионалној прекограничној сарадњи у области трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству. 


Назад на остале вести