Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Помозите да се препознају опасности и унапреди безбедност ваздухопловства

Петак, 21.10.2011.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије омогућио је свим путницима и запосленима у ваздушном саобраћају, да добровољно и анонимно пријављују догађаје за које сматрају да представљају потенцијалну опасност или угрожавају безбедност цивилног ваздухопловства.
 
Штампани формулари за пријављивње догађаја постављени су данас на  домаћем међународном аеродрому“ Никола Тесла“ док су формулари у електронском облику грађанима доступни, већ пар месеци, на сајту Директората :  http://www.cad.gov.rs/prijava_forma.php
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије прва је ваздухопловна власт у региону која је прихватила ову препоруку Европске комисије за транспорт, јер жели да свим путницима пружи могућност да и сами учествују у процесу унапређења безбедности цивилног ваздухопловства.
 
Истраживање, откривање узрока опасности или угрожавањe безбедности нема за циљ утврђивање  прекршајне, дисциплинске, грађанско-правне или неке друге одговорности.
Све информације о подносиоцу пријаве сматрају се поверљивим и неће бити прослеђене другом лицу. Информацијама ће располагати и проверавати  их искључиво надлежни у Директорату,  осим на захтев правосудних органа Републике Србије.
 
Добровољно пријављивање догађаја само један од модела који ће допринети још већем степену сигурности и безбедности српског ваздухопловства које је Европска комисија већ оценила високом оценом. Директорат цивилног ваздухопловства  константно ради на усвајању најновијих сазнања из области безбедности и примени европских стандарда у тој области.  
 
Иначе, овај начин добијања информације о потенцијалним опасностима у цивилном ваздухопловству од путника и запослених у ваздухопловству, већ се  примењује у земљама Европске уније а од скоро је препоручен  и Србији. 

Целокупна  транспортна политика у ваздушном саобраћају  Европе, окренута је путнику који је у свим њеним сегментима  у центру пажње. 


Назад на остале вести