Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

ДЦВ и Град Београд потписали Протокол о пословно-техничкој сарадњи

Петак, 25.11.2011.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и Град Београд, потписали су данас Протокол о пословно-техничкој сарадњи.
 
Овим документом биће омогућено решавање вишедеценијског проблема становника насеља Радиофар у Сурчину, који су изградили стамбене објекте у непосредном окружењу аеродрома „ Никола Тесла“, и захтевали од градске власти да реши статус њихових објеката.
 
С обзиром да се ради о заштићеној зони аеродрома, није постојала могућност издавања грађевинских и употребних дозвола, како у редовној процедури тако и у поступку легализације.
 
На основу протокола, грађани сурчинског насеља Радиофар, чији се објекти налазе у подручју изван границе забрањене зоне за градњу дефинисане координатама 1- 26 дефинисане у графичком прилогу, за које су  уредно поднели  захтеве за легализацију  градском Секретаријату за послове легализације објеката, моћи ће да од Директората цивилног ваздухопловства добију документ – сагласност, да објекти не утичу на одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја.
 
Директорат ће ослободити плаћања накнаде све подносиоце захтева за које Секретаријат, односно Одсек за грађевинске и комуналне послове градске општине Сурчин, упути поднесак ради прибављања сагласности у року од једне године, од дана потписивања протокола.
 
Иначе, насеље Радиофар, смештено је у непосредној близини контролног торња на аеродрому“ Никола Тесла“. Настало је пре тридесетак година и од некадашњег викенд насеља, постало је за велики број људи стално место становања. 


Назад на остале вести