Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

На снази Уредба о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење

Петак, 02.12.2011.
Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење, коју је 17. марта 2011. године усвојила Влада Републике Србије, почела је да се примењује  01. децембра 2011. године.
 
У складу са класификацијом ваздушног простора коју је прописала Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO), класификован је ваздушни простор Републике Србије испод нивоа лета 195. Уредбом се у ваздушном простору Републике Србије примењују класе C, D и G са следећим областима примене:
  • Класа С примењује се од 450 м (1500 ft) изнад терена до нивоа лета 195, изузев у контролисаним зонама (CTR).
  • Класа D примењује се у свим контролисаним зонама (CTR).
  • Класа G примењује се до 450 м (1500 ft) изнад терена, изузев у  контролисаним зонама (CTR).
С обзиром на либерализацију доњег дела ваздушног простора (испод нивоа лета 195 ), очекује се повећање броја ваздухопловних операција.
Због тога,  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије , од 01. децембра 2011. године односно од  дана ступања на снагу Уредбе, почиње да  примењује најригорозније контроле, мере и санкционисање потенцијалних нарушилаца ваздухопловних прописа, укључујући и подношење кривичних пријава по члану 291 Кривичног закона РС , који се односи на угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја.
 
Текст  Уредбе о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење можете погледати на страници:  Регулатива (под редним бројем 15). 

Назад на остале вести