Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Обавештење о одобрењима која ДЦВ издаје пре подношења плана лета

Уторак, 03.04.2012.
Законом о ваздушном саобраћају (Службени гласник Републике Србије 73/2010 и 57/2011) прописано је да Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије издаје одобрења за:
  • летове у међународном јавном авио превозу са Републиком Србијом, изузев кад потврђеним међународним уговором то није потребно;
  • летове страних ваздухоплова који обављају ванредни авио превоз;
  • летове страних диригованих и недиригованих летећих објеката;
  • летове изнад градова, насељених места и индустријских објеката испод висине од 450 метара изнад терена;
  • технички лет ваздухоплова који је престао да буде континуирано пловидбен услед квара, оштећења или из неког другог разлога, а има намеру да лети од аеродрома на коме се затекао до аеродрома на коме ће се обавити радови на његовом одржавању;
  • ваздухопловне манифестације
  • пробне летове;  
  • и за летове који се користе за искакање падобранаца.

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, од 01.04.2012. године, не прихвата у разматрање захтеве за издавање одобрења за летење ван ваздушних путева. 


Назад на остале вести