Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Упозорење

Четвртак, 12.04.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије упозорава кориснике ваздушног простора Републике Србије да је у периоду дејства противградне заштите (од 15. априла до 15. октобра) идентификована опасност по операције ваздухоплова у класи G ваздушног простора, у којој летови не подлежу издавању одобрења контроле летења (ATC Clearance) и није обавезно одржавање двостране радио-везе.
 
Дејство противградне заштите се врши лансирањем ракета против градоносних облака са земље уз претходну сагласност пружаоца услуга у ваздушној пловидби.
 
Да би се избегла идентификована опасност, саветујемо и апелујемо на посаде ваздухоплова који обављају операције у класи G ваздушног простора да се, у циљу своје личне безбедности, безбедности ваздухоплова и опште безбедности, информишу о дејству противградне заштите на радио-фреквенцијама надлежних јединица АТС које су објављене у секцији ENR 2.1AIP-а Србије / Црне Горе датој у прилогу и/или на телефоне радарских центара противградне заштите који су дати на карти у прилогу, а који ће бити објављени на индексној карти у секцији ENR 6 AIP-а Србије / Црне Горе са датумом ступања на снагу 4. маја 2012. године.
 

Учесници у саобраћају у ваздушном простору класе C и D добијаће инструкције за избегавање области где дејствује противградна заштита путем обавезне радио-комуникације са надлежном јединицом ATC. 


Назад на остале вести