Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Обавештење о пилотским дозволама и сертификатима које издаје ДЦВ

Четвртак, 30.08.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије  постигао је технички ниво стандардизације у области пилотских дозвола, на основу ЈАА узајамног признавања у областима регулисаним прописима JAR-FCL 1, 2, 3, 4 и процедурама JIPs, који је потврдио стандардизациони тим Европске агенције за безбедност ваздухопловства (EASA) у Извештају о отклањању примедби (Statement of Findings Closure) у априлу 2011. године.
 
Пилотске дозволе и сертификати које је издао Директорат цивилног ваздухопловства  Републике Србије прихваћени су без даљих формалности у државама чланицама Европске уније, све до ступања на снагу европских прописа који регулишу област пилотских дозвола (Commission Regulation (EU) No 1178/2011; Commission Regulation (EU) No 290/2012). Датум ступања на снагу европских прописа зависи пре свега од датума одлагања примене прописа за који се појединачно одлучи свака држава чланица ЕУ. Одлагање примене прописа који регулишу област пилотских дозвола је могуће до 8. априла 2013. године. 
На интернет страници EASA можете погледати информације о датумима примене нове регулативе за сваку државу посебно http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/derogations-to-regulations.php.
 
Директорат цивилног ваздухопловства РС предузео је све неопходне мере за примену европских прописа који регулишу област пилотских дозвола у Републици Србији. Да би дозволе којe ДЦВ издаје задржале исти статус као и до сада у државама чланицама Европске уније, потребно је да се закључи споразум између Републике Србије и Европске уније.
 
Директорат предузима све потребне кораке како би се што пре закључио споразум између Републике Србије и Европске уније.
 
Тренутни статус пилотских дозвола које издаје ДЦВ, у односу на међусобно прихватање од страна држава чланица ЕУ, можете погледати на интернет страници EASA http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/mutual-recognition.php.
 

Стандардизациони тим ЕASA je у складу са својим редовном годишњим распоредом инспекција за 2013. годину, најавио посету Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије за април 2013. године. Један од задатака посете стандардизационог тима је утврђивање одржавања постигнутог стандарда у области пилотских дозвола (FCL, MED) које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије. 


Назад на остале вести