Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Информација о пилотским дозволама издатим у Директорату

Среда, 26.09.2012.
На трећем састанку EASA-Pan-European Partner Countries - PANEP Workshop, одржаном у Загребу 30. и 31. маја 2012. године, постављено је између осталог и питање статуса пилотских дозвола издатих од стране европских држава које нису чланице Европске уније.
 
Европска комисија је након састанка дала одговоре на постављена питања и објавила их на SYNAPSE (EASA Web Forum), који садрже званично објашњење о статусу пилотских дозвола у периоду преласка са захтева ЈАR-FCL 1,2,3,4 на примену европске регулативе број 1178/2011 и  290/2012.
 
Информација садржи интерпретацију примене наведених европских прописа у односу на статус пилотских дозвола које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.
 
До ступања на снагу Мултилатералног споразума о успостављању заједничког европског ваздухопловног подручја (ЕСАА споразум) на међународном плану, државе чланице ЕУ које су до формалне примене Уредбе (ЕУ) 1178/2011  признавале ЈАR дозволе издате од стране ДЦВ, могу и даље да прихватају такве дозволе до датума њиховог важења, а најкасније до 08. априла 2018. године, под условом да имаоци тих дозвола поседују важеће лекарско уверење, као и да EASA извештаји након стандардизационих инспекција у области FCL и MED, потврђују да ДЦВ одржава стандард у складу са наведеним европским прописом.   
 

Напомињемо и да ће Република Србија, од тренутка примене европског прописа 1178/2011, у областима FCL и MED, бити изједначена са статусом држава које јесу чланице ЕУ. 


Назад на остале вести